CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Web Content Image

Sáng ngày 02/8, tại trung tâm hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Lê Văn Lâm, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì hội nghị tuyên truyền, phổ biến về chính quyền điện tử tỉnh BR-VT và khung...

Đọc tiếp »

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã ký công văn số 5541/UBND-VP ngày 10/6/2019 về việc triển khai thực hiện ứng dụng Zalo vào công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT theo đề xuất của sở Thông...

Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Đọc tiếp »

Nghị định 150/2018/NĐ-CP đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông.

Đọc tiếp »

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Đọc tiếp »