THÔNG TIN KINH TẾ. THÔNG TIN KINH TẾ.
Web Content Image

Ngày 20/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện Công văn số 2740/VPCP-VP ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID 19 gửi đến các Bộ ngành Y tế, Công thương, Công an, quốc phòng,...

Đọc tiếp »

Bà Rịa- Vũng Tàu thống kê danh sách doanh nghiệp khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của Dịch Covid-19

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhằm đảm bảo cung cầu hàng hoá, ổn định thị trường góp phần trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 24/3/2020 thực hiện các giải pháp bảo đảm...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tỉnh ủy ban hành văn bản số 7330-CV/TU về việc tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn khai thác, đánh bắt hải sản trái pháp luật.

Đọc tiếp »