GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Thành phố Vũng Tàu phê duyệt "Phương án tuyển sinh lớp 6 nguồn trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, năm học 2019-2020”.

Đọc tiếp »

Thành phố Vũng Tàu phê duyệt phương án xét công nhận hoàn thành Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2018-2019 và tuyển sinh năm học 2019-2020

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngành Giáo dục thành phố Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về An toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019.

Đọc tiếp »

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại thành phố Vũng Tàu thấp hơn so với các năm trước.

Đọc tiếp »

Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại, bạo hành trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »