TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu ban hành Công văn số 246-CV/BTG gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố, các cơ quan, đơn vị về việc đẩy mạnh tuyên...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều ngày 03/12, tại Hội trường UBND phường Nguyễn An Ninh đã tổ chức hội nghị Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 03/12, tại hội trường UBND phường Nguyễn An Ninh, Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2019; triển khai kế hoạch công tác Hội năm 2020.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng ngày 4/12, tại Hội trường UBND phường, UBND phường 11 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 -2019 và tổng kết Quân sự - Quốc phòng năm 2019.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng ngày 04/12, tại Hội trường UBND Phường 9, Hội Cựu chiến binh tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và tổng kết công tác hội năm 2019.

Đọc tiếp »