Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức giáo dục Thành phố Vũng Tàu  - Đợt 2 năm học 2018-2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đọc tiếp »

 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND Thành phố Vũng Tàu - đợt 2 năm học 2018-2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đọc tiếp »

Thông báo thay đổi ngày bốc thăm điểm trường thực hành kỳ xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu Đợt 2 năm học 2018-2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây./. 

Đọc tiếp »

 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu Đợt 2 năm  học 2018-2019 . Vui lòng xem chi tiêt tại đây.

Đọc tiếp »

Kế hoạch bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Nhì, Trường THCS Ngô Sĩ Liên thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2018-2019 thông qua hình thức xét tuyển chọn cạnh tranh. Vui lòng xem...

Đọc tiếp »
Tin bài khác