Web Content Image

Tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Vũng Tàu năm 2018

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

Đọc tiếp »

Hội đồng tuyển dụng công công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo tài liệu ôn thi tại Kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo danh sách thí sinh (đã đăng ký thi tuyển theo Thông báo số 7416/TB-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Vũng Tàu) đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia Kỳ...

Đọc tiếp »

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo thời gian, địa điểm phổ biến Nội quy thi và nộp lệ phí dự thi công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017

Đọc tiếp »
Tin bài khác