Bảng tổng hợp số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2018 (Tính đến 16 giờ 00 phút, ngày 13/9/2018. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 17 giờ 30 phút, ngày...

Đọc tiếp »

 Bảng tổng hợp đăng ký hồ sơ dự tuyển viên chức giáo dục năm 2018 (Tính đến 11 giờ 30 ngày 13/9/2018). Vui lòng xem file tổng hợp đính kèm.

Đọc tiếp »

Bảng tổng hợp số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu (tính đến ngày 12/9/2018) . Vui lòng xem chi tiết file đính kèm.

Đọc tiếp »

  Bảng tổng hợp số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm học 2018-2019 tính đến ngày 11/9/2018 (để xem chi tiết danh sách vui long nhấp vào đây để tải về)

Đọc tiếp »

 Bảng tổng hợp số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm học 2018-2019 tính đến ngày 10/9/2018 (để xem chi tiết danh sách vui long nhấp vào đây để tải về)

Đọc tiếp »
Tin bài khác