Thống kê số lượng phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục tính đến 17g00, ngày 18/01/2021

Đọc tiếp »

Thống kê số lượng phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục tính đến 17g00, ngày 14/01/2021

Đọc tiếp »

Thông báo số lượng phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2020-2021 tính đến 17g00, ngày 07/01/2021

Đọc tiếp »

Xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2020-2021

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo xét tuyển 03 chỉ tiêu viên chức Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2020 vào vị trí quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân

Đọc tiếp »
Tin bài khác