Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo mức phí phúc khảo kết quả điểm thi tuyển viên chức giáo dục năm học 2016-2017: 150.000đồng / 01 bài thi.

Đọc tiếp »

Tuyển dụng chức danh Tuyên giáo Đảng ủy, Thương mại – dịch vụ, Thủy sản phường 7

Đọc tiếp »

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức giáo dục năm học 2016-2017

Đọc tiếp »

Bổ sung Tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung dành cho tất cả các chức danh của thí sinh tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017

Đọc tiếp »

Hội đồng thi tuyển công công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với công chức cấp xã năm...

Đọc tiếp »
Tin bài khác