Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thông báo kết quả điểm sát hạch của Kỳ sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển thành phố Vũng Tàu năm 2017.

Đọc tiếp »

Ngày 15/11/2017, UBND thành phố Vũng Tàu đã thông qua kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu tại Thông báo số 6774/TB-UBND.

Đọc tiếp »

Tổ chức kỳ thi sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017

Đọc tiếp »

Nội quy kỳ sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển thành phố Vũng Tàu năm 2017

Đọc tiếp »

Điều chỉnh danh sách thí sinh đủ điều kiện diện tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017

Đọc tiếp »
Tin bài khác