UBND thành phố Vũng Tàu thông báo xét tuyển 03 chỉ tiêu viên chức Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2020 vào vị trí quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 6877/KH-UBND ngày 01/9/2020 xét tuyển viên chức Ban Quản lý các khu du lịch năm 2020

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũngphê duyệt đợt 1 kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2019-2020 đối với 246 thí sinh

Đọc tiếp »

Thông báo chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm học 2020-2021

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo quả vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển Kỳ xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu Đợt 1 năm học 2019-2020,...

Đọc tiếp »
Tin bài khác