UBND thành phố Vũng Tàuban hành kế hoạch số 3542/KH-UBND về việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Viết Xuân, Trường TH Phước An, Trường THCS Vũng Tàu, Trường THCS Nguyễn Văn Linh thuộc...

Đọc tiếp »

Thông báo đề cương và danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTT ngày 05/7/2019 của Hội đồng thi...

Đọc tiếp »

- Quyết định 2648/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 về việc phê duyệt nhu cầu tiếp nhận thuyên chuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu, năm học...

Đọc tiếp »

 Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức giáo dục Thành phố Vũng Tàu  - Đợt 2 năm học 2018-2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đọc tiếp »

 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND Thành phố Vũng Tàu - đợt 2 năm học 2018-2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đọc tiếp »
Tin bài khác