Hội đồng tuyển dụng công công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo tài liệu ôn thi tại Kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo danh sách thí sinh (đã đăng ký thi tuyển theo Thông báo số 7416/TB-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Vũng Tàu) đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia Kỳ...

Đọc tiếp »

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo thời gian, địa điểm phổ biến Nội quy thi và nộp lệ phí dự thi công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Đội Trật tự đô thị thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng ngày 02/02, tại hội trường UBND Thành phố, Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố Vũng Tàu đã khai mạc và tổ chức xét tuyển viên chức Ban quản lý các Khu du lịch và Thư viện Thành phố Vũng Tàu,...

Đọc tiếp »
Tin bài khác