Điều chỉnh danh sách thí sinh đủ điều kiện diện tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017

Đọc tiếp »

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận thông qua thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành...

Đọc tiếp »

Tuyển dụng viên chức năm 2017 các đơn vị sự nghiệp: Ban Quản lý các Khu du lịch, Đội Trật tự đô thị, Thư viện thuộc UBND thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Tuyển dụng chức danh Tổ chức Đảng ủy phường Rạch Dừa

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo kết quả thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm học 2016-2017, cụ thể xin vui lòng nhấp vào đường links bên dưới để tải về xem: 1. BẢNG TỔNG HỢP KẾT...

Đọc tiếp »
Tin bài khác