Tuyển dụng Viên chức Tuyển dụng Viên chức
Tuyển dụng chức danh Tuyên giáo Đảng ủy, Thương mại – dịch vụ, Thủy sản phường 7
02:19 | 31/07/2017 Print   E-mail    

 

Ủy ban nhân dân phường 7 thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2017, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 vị trí, cụ thể:

- Tuyên giáo Đảng ủy: 01 vị trí

- Thương mại – dịch vụ, Thủy sản: 01 vị trí

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam,nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

-  Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí, chức danh dự tuyển

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ 

- Có đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Tiêu chuẩn xét tuyển:

4.1 Tiêu chuẩn chung:

- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Am hiểu, tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

4.2 Tiêu chuẩn cụ thể:

*  Đối với chức danh Tuyên giáo Đảng ủy phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Về độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên khi tuyển dụng lần đầu.

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên những chuyên ngành phù hợp

- Trình độ lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với chức danh đảm nhiệm

- Tin học: Sử dụng được máy vi tính, cơ bản phục vụ cho công việc được đảm nhận

- Ưu tiên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân nhân xuất ngũ, gia đình chính sách.

*  Đối với chức danh Thương mại – dịch vụ, Thủy sản phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên khi tuyển dụng lần đầu.

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên các chuyên ngành đào tạo phù hợp với công việc được đảm nhận về: kinh tế, thương mại, thủy sản

- Tin học: Sử dụng được máy vi tính, cơ bản phục vụ cho công việc được đảm nhận

- Ngoại ngữ: trình độ B trở lên

 Ưu tiên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân nhân xuất ngũ, gia đình chính sách.

5. Hồ sơ xét tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế;

- Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

- Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

- Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 ảnh màu cỡ (4cmx6cm).

Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong bao đụng hồ sơ (theo mẫu).

6. Nội dung xét tuyển:

Xét các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 3, 4 Thông báo này.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:  người đăng ký dự tuyển mua và nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ làm việc từ ngày 25/7/2016 đến hết ngày 24/8/2017 ( trừ Thứ bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, tết).

b. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận Văn phòng UBND phường 7. Địa chỉ: 02 Trương Văn Bang, phường 7 TP Vũng Tàu. Điện thoại 0969 977 193 (gặp Minh)