Tuyển dụng Công chức Tuyển dụng Công chức
Thời gian, địa điểm phổ biến Nội quy thi, kế hoạch thi và nộp lệ phí dự thi công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017
02:28 | 09/02/2018 Print   E-mail    

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo thời gian, địa điểm phổ biến Nội quy thi và nộp lệ phí dự thi công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017, cụ thể như sau:

 

1- Thời gian: Buổi sáng ngày 03/3/2018 – thứ bảy:

- 08 giờ 00 phút: Phổ biến Nội quy thi và kế hoạch thi.

- 08h giờ 30 phút: Thí sinh nộp lệ phí dự thi và nhận thẻ dự thi.

2. Địa điểm: Hội trường thành ủy Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 76 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

3. Lệ phí dự thi: 400.000đồng/thí sinh.

 

4. Thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu: đề nghị thí sinh theo dõi trên trên Webside thành phố Vũng Tàu tại địa chỉ: vungtau.baria-vungtau.gov.vn và được niêm yết công khai tại UBND thành phố Vũng Tàu, trụ sở UBND 17 phường, xã (Thời gian đăng tin dự kiến bắt đầu từ ngày 26/02/2018).

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2017 được biết, thực hiện./.