Tuyển dụng Công chức Tuyển dụng Công chức
Thông báo thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia Kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2017
03:20 | 09/02/2018 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo danh sách thí sinh (đã đăng ký thi tuyển theo Thông báo số 7416/TB-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Vũng Tàu) đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Để xem danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức cấp xã vui lòng nhấp vào đây để tải về

Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu đề nghị liên hệ Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã (thông qua Phòng Nội vụ), địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 02543.512.109.

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan có liên quan và các thí sinh được biết./.