THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3515/UBND-VP gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, Chủ tịch UBND 17 phường, xã về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 02-KH/TCTNC ngày...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3031/UBND-VP ngày 05/6/2018 triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1203-TB/TU ngày 21/5/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng công...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đọc tiếp »

Chấn chỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đọc tiếp »

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Đọc tiếp »