THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Chấn chỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đọc tiếp »

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Đọc tiếp »

Không xác nhận thành phần dân tộc cho sinh viên DTTS

Đọc tiếp »

Triển khai thực hiện quyết định 2513/QĐ-UBND ngày 13.11.2014 của UBND Tỉnh

Đọc tiếp »

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu có công văn chỉ đạo chấn chỉnh tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Vũng Tàu gửi phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế,...

Đọc tiếp »