THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Công văn số 3540/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đọc tiếp »

ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã cần tiếp tục tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3413/UBND-VP ngày 26/6/2019 gửi các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xã về việc triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 3336-CV/TU của Thành ủy Vũng...

Đọc tiếp »

UBND Thành phố Vũng Tàu đã có công văn gửi Phòng kinh tế, Trung tâm văn hóa – Thông tin - Thể thao và UBND các phường, xã thuộc Thành phố Vũng Tàu yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát và ngăn chặn sự...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chủ tịch UBND thành phố ban hành văn bản số 3346/UBND-NV ngày 21/6/2019 yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã tùy vào tình hình thực tế của đơn vị tham khảo, áp dụng các mô hình sáng...

Đọc tiếp »