THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

ban hành Văn bản số 4821/UBND-VP ngày 30/8/2019 về việc thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 4694/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 4247/UBND-VP ngày 02/8/2019 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc cung...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 4177/UBND-QLĐT ngày 31/7/2019 về việc tăng cường công tác an toàn trong việc thi công xây dựng công trình trong mùa mưa bão năm 2019.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Công văn số 3540/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đọc tiếp »