Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo chấn chỉnh tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
09:11 | 27/11/2014 Print   E-mail    

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu có công văn chỉ đạo chấn chỉnh tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Vũng Tàu gửi phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế, phòng Văn hóa Thông tin, phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu và các UBND phường, xã thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về kiến thức an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong các trường học như: vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, không mua bán, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm trôi nổi. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để nâng cao trách nhiệm, lương tâm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chú ý tập trung vào đối tượng kinh doanh thực phẩm, người chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căn-tin của trường học, quán ăn vỉa hè, thức ăn đường phố khu vực phụ cần trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố xung quanh khu vực trường học và bếp ăn trường học về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ y tế.

3. Thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức tham kiêm tra các cơ sở  bếp ăn tập thể, căn-tin của trường học, quán ăn vỉa hè, thức ăn đường phố khu vực tập trung đông người nhằm phát hiện sớm các vi phạm về đẳm bảo an toàn thực phẩm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Kiên quyết không để cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm được hoạt động kinh doanh thực phẩm.

4. Yêu cầu phòng Y tế chủ trì, phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế thành phố và các ngành chức năng có liên quan xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị chuyên môn và phương tiện để kịp thời tổ chức cấp cứu, điều trị, điều tra và xử lý khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Vũng Tàu./.