Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Triển khai thực hiện quyết định 2513/QĐ-UBND ngày 13.11.2014 của UBND Tỉnh
09:29 | 04/12/2014 Print   E-mail    

Triển khai thực hiện quyết định 2513/QĐ-UBND ngày 13.11.2014 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27.11.2014, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có ý kiến chỉ đạo giao Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng Đất, Trung tâm phát triển Quỹ đất và các UBND phường, xã có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và căn cứ Quyết định 2513/QĐ-UBND của UBND Tỉnh, tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

 

Xem nội dung

Quyết định 2513;

Danh mục dự án thu hồi đính kèm QĐ 2513.