Thông báo Thông báo
Thông báo kết quả điểm thi tuyển dụng công chức hành chính thành phố Vũng Tàu năm 2014
05:23 | 13/05/2015 Print   E-mail    

 

Xem kết quả điểm thi tuyển dụng

1. Ngạch chuyên viên

2. Ngạch cán sự