Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Không xác nhận thành phần dân tộc cho sinh viên DTTS
10:45 | 30/06/2015 Print   E-mail    

 

Trong những năm qua, có nhiều trường hợp học sinh lớp 12 là người dân tộc thiểu số làm đơn đề nghị xác nhận là người dân tộc thiểu số để bổ sung hồ sơ thi đại học và một số địa phương đã xác nhận thành phần dân tộc vào Đơn là không đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 960/UBND-VP ngày 22/3/2013 về việc xác nhận thành phần dân tộc. Tuy nhiên vẫn còn địa phương vẫn ký vào đơn xin xác nhận là người dân tộc thiểu số của sinh viên dân tộc

Để chấn chỉnh công tác trên, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 1875/UBND - VP ngày 23/6/2015 về việc yêu cầu UBND phường, xã không xác nhận thành phần dân tộc cho sinh viên DTTS