Thông báo Thông báo
Thông báo Liên hoan tiếng hát cựu chiến binh thành phố Vũng Tàu năm 2015
01:18 | 12/07/2015 Print   E-mail    

 
Nhằm khơi dậy lòng tự hào và lan tỏa truyền thống “Tiếng hát át tiếng bom” trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước, động viên khích lệ cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB), cựu quân nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khai thác tiềm năng văn nghệ trong các thế hệ CCB, cựu quân nhân và nâng cao hoạt động tuyên truyền trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Hội Cựu chiến binh và Trung Tâm VHTT-TT thành phố phối hợp tổ chức liên hoan “Tiếng hát cựu chiến binh năm 2015.
 
Theo đó, đối tượng tham gia là các cơ sở hội CCB, cựu quân nhân phường, xã thuộc thành phố; mỗi đơn vị tham gia liên hoan sẽ xây dựng một chương trình nghệ thuật có từ 3-5 tiết mục bao gồm các thể loại đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca, ca múa, múa độc lập. Nội dung ca gợi về Đảng, Bác Hồ, về truyền thống cách mạng, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, về quê hương, đất nước, về truyền thống bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ chống Pháp, Mỹ, về thành phố Vũng Tàu hiện nay…
 
Thời gian nhận đăng ký tham dự liên hoan từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/8/2015 tại: Tổ văn nghệ, Trung Tâm VHTT-TT (số 1, Ba Cu, phường 1, TP.Vũng Tàu). Thời gian diễn ra liên hoan từ 15 đến 16/8/2015 tại hội trường Thành ủy (số 76, Trương Công Định).
 
Tin: Phương Anh
BBT.