Thông báo Thông báo
Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm 2014-2015
11:32 | 04/08/2015 Print   E-mail    

 

Ngày 4/8/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm 2014-2015. Trong đó phê duyệt 169 thí sinh trúng tuyển, cụ thể như sau:

1. Chức danh giáo viên: 155 thí sinh, gồm:

Khối mầm non: 48 thí sinh

Khối tiểu học: 40 thí sinh

Khối THCS: 67 thí sinh

2. Chức danh nhân viên: 14 thí sinh, gồm:

Khối tiểu học: 3 thí sinh

Khối THCS: 11 thí sinh

Kết quả xét tuyển viên chức khối Mầm non và tiểu học

Kết quả xét tuyển viên chức khối THCS