Thông báo Thông báo
Thông báo đối với các thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục năm học 2014-2015.
06:57 | 05/08/2015 Print   E-mail    

THÔNG BÁO
ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014-2015
 
Thứ 7, ngày 08/8/2015, đến phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu để nhận thông báo trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển trước khi ký quyết định tuyển dụng.
 
Hồ sơ bao gồm:
- Bản chính các văn bằng, chứng chỉ có liên quan để kiểm tra, đối chiếu;
- 02 bảng xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, sổ Bảo hiểm xã hội, quyết định lương hiện hưởng (đối với các trường hợp đủ điều kiện được miễn thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ).
- Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh thuộc đối tượng được hưởng 100% mức lương khi thực hiện chế độ tập sự (đối với những trường hợp thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 22, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ).
 
Điều 10, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 quy định như sau:
“Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự:
1. Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:
a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;
b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.
2. Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.
3. Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.” 
 
Khoản 2, Điều 22, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định như sau:
“...2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau:
a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.”...