Thông báo Thông báo
Thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất đai và xây dựng tại khu vực quy hoạch công viên văn hóa thể thao Bàu Trũng, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu
07:40 | 11/08/2015 Print   E-mail    

 

Ngày 20/7/2015, UBND Thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3300/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất đai và xây dựng tại khu vực quy hoạch công viên văn hóa thể thao Bàu Trũng, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu do ông Vũ Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố làm trưởng đoàn cùng các thành viên là các phòng, ban chuyên môn.

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra toàn bộ công tác quản lý xử dụng đất đai và xây dựng tại khu vực quy hoạch công viên văn hóa thể thao Bàu Trũng, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu; Tham mưu chủ tịch UBND Thành phố xử lý kịp thời, đúng quy định đối với các trường hợp, các đối tượng có vi phạm pháp luật trong việc xử dụng đất đai và xây dựng (nếu có).

Thời gian làm việc của Đoàn là 45 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực./.