Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
11:38 | 24/08/2016 Print   E-mail