Thông báo Thông báo
Thông báo chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản
11:23 | 10/01/2017 Print   E-mail    

 

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thông báo đến các hộ dân tự ý nuôi trồng thủy sản tại khu vực Bãi Trước không đúng theo quy định của pháp luật khẩn trương thu hoạch sản phẩm, không đầu tư thêm và thả giống nuôi tiếp tại khu vực Bãi Trước.

Thời gian thực hiện chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản đến hết tháng 4/2017, sau thời gian quy định nếu các hộ cố tình vi phạm, UBND thành phố sẽ lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế, buộc di dời.

Các hộ dân buộc chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản cụ thể sau:

1. Ông Nguyễn Văn Vinh, địa chỉ: 1/22 Phan Bội Châu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, có 27 lồng nuôi.

2. Ông Kiều Thanh, địa chỉ: 23/7/3/20 Phan Bội Châu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, có 30 lồng nuôi.

3. Ông Kiều Ngọc Thật, địa chỉ: 31/14 Phan Bội Châu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, có 40 lồng nuôi.

4. Ông Trần Văn Thập, địa chỉ: 23/7/3/16 Phan Bội Châu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, có 40 lồng nuôi.

5. Ông Nguyễn Phương Nam, địa chỉ: 17B Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, có 27 lồng nuôi.

6. Ông Võ Văn Dũng, địa chỉ: ½ Phan Bội Châu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, có 42 lồng nuôi.

7. Ông Lê Văn Trúc, địa chỉ: 23/7/3/16 Phan Bội Châu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, có 40 lồng nuôi.

8. Bà Trương Thị Hằng, địa chỉ: 23/15/5 Phan Bội Châu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, có 11 lồng nuôi.

9. Ông Nguyễn Văn Thơm, địa chỉ: 121/24/4 Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu, có 30 lồng nuôi.

10. Ông Võ Gia Năm, địa chỉ: 485 đường Thắng Nhì, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, có 40 lồng nuôi.

11. Bà Đặng Thị Tho, địa chỉ: 11/11 Phan Đăng Lưu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, có 30 lồng nuôi.

12. Ông Ngô Văn Hiệp, địa chỉ: 141/4 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, có 22 lồng nuôi.

13. Ông Trần Ngọc Yên, địa chỉ: 48/9 Nguyễn Trường Tộ, phường 3, thành phố Vũng Tàu, có 20 lồng nuôi.

14. Ông Nguyễn Văn Mua, địa chỉ: 121/73/6 Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu, có 37 lồng nuôi.

15. Ông Nguyễn Ngọc Văn, địa chỉ: 121/73/18/2 Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu.