Thông báo Thông báo
Lịch trực tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017
05:06 | 24/01/2017 Print   E-mail    

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      THÀNH UỶ VŨNG TÀU                             Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2017

                          *

                  Số     -TB/TU

 

THÔNG BÁO

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

--------------

 

          Thường trực Thành ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo và cán bộ các ban và Văn phòng Thành ủy trực Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 như sau:

 

Ngày/Giờ

Thường trực –

Ban Thường vụ

Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành uỷ

Nhân viên các Ban,

Văn phòng Thành ủy

30 Tết
(26/1/ 2017)

 

Sáng

Từ 7 giờ đến  11giờ

Võ Văn Mùi

(ĐT: 090.8178819)

 

- Lê Thị Thanh Bình

(ĐT: 094.6211373)

- Vũ Thị Hải Lâm

(ĐT: 0168.6718503)

- Quách Thị Thanh Hương

(ĐT: 090.2446558)

 

- Lê Thị Hiền

- Mai Thị Nụ

- Nguyễn Thị Ngân

- Trần Quốc Tuấn

- Nguyễn Phước Hải

- Vũ Khắc Xanh

Chiều

Từ 14 giờ đến 17 giờ

- Nguyễn Đăng Minh

(ĐT: 091.3840638)

- Trần Ngọc Hà

(ĐT: 090.3911033)

 

- Lê Thị Thanh Bình

- Vũ Thị Hải Lâm

 

- Nguyễn Thị Thanh Thư

- Nguyễn Phước Hải

- Vũ Khắc Xanh

Mùng 01 Tết (27/1/ 2017)

 

Sáng

Từ 7 giờ đến  11giờ

Nguyễn Đăng Minh

 

Nguyễn Thị Vân Anh

(ĐT: 0989.720907)

 

- Đ/c Hoàng Đình Kê

- Đặng Quang Nghì

- Đ/c Nguyễn Trí Tuấn

Chiều

Từ 14 giờ đến 17 giờ

Nguyễn Đăng Minh

Nguyễn Thị Lý 

(ĐT: 01234077697)

- Lê Việt Thắng

- Đặng Quang Nghì

- Đ/c Nguyễn Trí Tuấn

Mùng 02 Tết (28/1/ 2017)

 

Sáng

Từ 7 giờ đến  11giờ

 Nguyễn Trường Giang (ĐT: 090.3911033)

- Lê Thị Thanh Bình

- Quách Thị Thanh Hương

- Đ/c Trần Nhật Nguyên

- Đỗ Văn Dũng

- Vũ Khắc Xanh

Chiều

Từ 14 giờ đến 17 giờ

Nguyễn Trường Giang

 

Hồng Thu Thủy

(ĐT: 0169.6091730)

 

- Nguyễn Thị Thu Hà

- Đỗ Văn Dũng

- Vũ Khắc Xanh

Mùng 03 Tết (29/1/ 2017)

 

Sáng

Từ 7 giờ đến  11giờ

Nguyễn Hiền Tâm

(ĐT: 091.3840010)

Trương Dực Đức

(ĐT: 0984606890)

- Vũ Thu Hoài

- Đặng Quang Nghì

- Đ/c Nguyễn Trí Tuấn

Chiều

Từ 14 giờ đến 17 giờ

Nguyễn Hiền Tâm

 

Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ

(ĐT: 090.6833722)  

- Ninh Thị Thư

- Đặng Quang Nghì

- Đ/c Nguyễn Trí Tuấn

* Tiểu đội dân quân Phường 1: Trực 24/24 giờ từ ngày 29 Tết đến hết mùng 03 Tết.

* Bảo vệ cơ quan: Trực cơ quan 24/24 giờ theo nhiệm vụ được phân công.

* Nhiệm vụ ca trực:

          - Ca trực có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cơ quan, theo dõi, ghi chép tình hình cơ quan vào sổ trực, tiếp nhận xử lý thông tin từ các cơ sở chuyển tới, nếu thông tin vượt quá thẩm quyền thì báo cáo các đồng chí Thường trực Thành ủy xin ý kiến xử lý.

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ca trực thu xếp gọn gàng, bàn giao cụ thể cho ca trực kế tiếp.

* Địa điểm trực: Phòng họp Thành ủy. 

* Thời gian trực:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.                     

* Khi cần liên hệ với:                                                                                                                                          

- Đ/c Nguyễn Đăng Minh – Phó Bí thư Thường trực.   ĐT: số 0913.840.638.                      

- Đ/c Lê Thị Thanh Bình  – Chánh Văn phòng. ĐT số: 3.852.758 - 0946.211.373.                       

- Đ/c Vũ Thị Hải Lâm – Phó Chánh Văn phòng. ĐT số: 01686718503.

- Đ/c Quách Thị Thanh Hương – Phó Chánh Văn phòng. ĐT số: 0902.446.558.

- Phòng Hành chính:   3.852.755.                                                                              

- Bảo vệ cơ quan:        3.859.200.

- Công an TP:             3.856.764.

- Quân sự TP:              3.852.848.

- CA Phường 1:           3.852.306.    

                      

Nơi nhận:                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

- VP Tỉnh uỷ;                                                                                               PHÓ BÍ THƯ

- T.T Thành ủy;

- VP HĐND - UBND TP;

- Công an, Quân sự thành phố;

- Công an Phường 1;

- Đảng ủy các phường, xã;

- Các đ/c có tên trong lịch trực;

- Lưu.                                                                                                                        

           Nguyễn Đăng Minh