Thông báo Thông báo
Các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Vũng Tàu bố trí tiếp công dân hàng ngày từ 7 giờ 00 -8 giờ 00 sáng
02:30 | 22/02/2017 Print   E-mail    

Các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Vũng Tàu bố trí tiếp công dân hàng ngày từ 7 giờ 00 -8 giờ 00 sáng.

Đó là nội dung công văn số 670/UBND-VP ngày 16/2/2017 của UBND thành phố Vũng Tàu. Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị. Theo đó tất cả các cuộc họp, hội nghị buổi sáng của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các phường, xã sẽ tổ chức bắt đầu từ 08 giờ 00 để dành thời gian đầu giờ từ 7 giờ 00 đến 8 giờ 00 cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của công dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và xử lý các công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị mình./.

Tin: Trần Việt, BBT