Thông báo Thông báo
Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm học 2016-2017 bậc Trung học cơ sở tính đến ngày 12/4/2017
09:37 | 05/04/2017 Print   E-mail    

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ
TÍNH ĐẾN NGÀY 
12/4/2017
STTTên trường Nhu cầu tuyểnNguyện vọng 1Nguyện vọng 2Nguyện vọng 3
IGIÁO VIÊN VĂN    
1THCS Nguyễn Gia Thiều1624
2THCS Thắng Nhất11064
3THCS Nguyễn Thái Bình1595
4THCS Trần Phú1633
5THCS Võ Trường Toản1497
6THCS Võ Văn Kiệt312410
7THCS Duy Tân1194
8THCS Châu Thành1359
 TỔNG10474746
IIGIÁO VIÊN SỬ    
1THCS Nguyễn Văn Linh194 
2THCS Thắng Nhì159 
 TỔNG21413 
IIIGIÁO VIÊN ĐỊA    
1THCS Võ Trường Toản14  
 TỔNG14
IVGIÁO VIÊN TOÁN    
1THCS Nguyễn Gia Thiều1887
2THCS Nguyễn Thái Bình110168
3THCS Trần Phú113912
4THCS Võ Trường Toản19149
5THCS Thắng Nhì15711
6THCS Võ Văn Kiệt218915
 TỔNG7636362
VGIÁO VIÊN LÝ    
1THCS Nguyễn Văn Linh115  
 TỔNG115  
VIGIÁO VIÊN SINH    
1THCS Võ Văn Kiệt2943
2THCS Vũng Tàu1285
3THCS Châu Thành1547
 TỔNG4161615
VIIGIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ    
1THCS Nguyễn Gia Thiều1533
2THCS Võ Trường Toản1335
3THCS Thắng Nhì1353
 TỔNG3111111
VIIIGIÁO VIÊN THỂ DỤC    
1THCS Trần Phú1137
2THCS Duy Tân283 
3THCS Châu Thành1254
 TỔNG4111111
IXGIÁO VIÊN GDCD    
1THCS Thắng Nhất17  
 TỔNG17 
XGIÁO VIÊN ANH VĂN    
1THCS Nguyễn Gia Thiều1629
2THCS Trần Phú1754
3THCS Châu Thành14103
 TỔNG3171716
XIGIÁO VIÊN TIN HỌC    
1THCS Nguyễn Thái Bình1435
2THCS Nguyễn Văn Linh1553
3THCS Huỳnh Khương Ninh1454
 TỔNG3131312
XIIGIÁO VIÊN HỌA    
1THCS Nguyễn An Ninh11  
 TỔNG11
  
XIIINHÂN VIÊN KẾ TOÁN    
1THCS Huỳnh Khương Ninh11  
 TỔNG11  
XIVNHÂN VIÊN THƯ VIỆN    
1THCS Võ Trường Toản1   
 TỔNG 1   
XVNHÂN VIÊN THIẾT BỊ - THÍ NGHIỆM    
1THCS Bạch Đằng1   
2THCS Nguyễn Gia Thiều1   
3THCS Ngô Sỹ Liên1   
4THCS Thắng Nhất1 2 
5THCS Nguyễn Văn Linh11 1
6THCS Võ Trường Toản11  
7THCS Võ Văn Kiệt1  1
 TỔNG7222