Thông báo Thông báo
Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm học 2016-2017 bậc Tiểu học tính đến 12/4/2017
10:21 | 05/04/2017 Print   E-mail    

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  BẬC TIỂU HỌC
TÍNH ĐẾN NGÀY 12/4/2017
 STTTên trường Nhu cầu tuyểnNguyện vọng 1Nguyện vọng 2Nguyện vọng 3
IGIÁO VIÊN VĂN HÓA    
1TH Phước Thắng720125
2TH Bình Minh2446
3TH Thắng Nhất3387
4TH Chí Linh6151314
5TH Nguyễn Viết Xuân7111616
6TH Trương Công Định6101214
7TH Quang Trung121 
8TH Trưng Vương3622
9TH Thắng Nhì2313
10TH Hòa Bình3214
11TH Bùi Thị Xuân3348
12TH Nguyễn Thái Học3243
13TH Bàu Sen6101012
14TH Hạ Long1342
15TH Thắng Tam2132
16TH Võ Nguyên Giáp4773
 TỔNG59102102101
IIGIÁO VIÊN HỌA    
1TH Thắng Nhất111 
2TH Trưng Vương11 1
3TH Võ Nguyên Giáp1 11
 TỔNG3222
IIIGIÁO VIÊN TIN HỌC    
1TH Long Sơn 1131 
2TH Chí Linh133 
 TỔNG264 
IVGIÁO VIÊN ANH VĂN    
1TH Long Sơn 212 1
2TH Phước Thắng2612
3TH Chí Linh3471
4TH Nguyễn Viết Xuân112 
5TH Trương Công Định2134
6TH Quang Trung1 34
7TH Bùi Thị Xuân2424
8TH Nguyễn Thái Học1 22
9TH Đoàn Kết1113
10TH Hạ Long2613
11TH Võ Nguyên Giáp1 3 
 TỔNG17252524
VGIÁO VIÊN THỂ DỤC    
1TH Thắng Nhất13 1
2TH Nguyễn Viết Xuân1 12
3TH Bùi Thị Xuân1 31
4TH Đoàn Kết11  
 TỔNG4444
VITỔNG PHỤ TRÁCH    
1TH Bình Minh1111
2TH Quang Trung12  
3TH Thắng Tam1011
4TH Võ Nguyên Giáp1011
 TỔNG4333
VIINHÂN VIÊN KẾ TOÁN    
1TH Long Sơn 211  
2TH Hải Nam142 
3TH Phước Thắng1325
4TH Trưng Vương1433
5TH Thắng Nhì1 43
 TỔNG5121111
VIIINHÂN VIÊN THƯ VIỆN    
1TH Chí Linh11  
2TH Lê Lợi1 1 
3TH Hạ Long1  1
 TỔNG3111
IXNHÂN VIÊN THIẾT BỊ    
1TH Long Sơn 11   
2TH Bình Minh12  
3TH Trương Công Định1 3 
4TH Thắng Nhì1  2
5TH Thắng Tam11 1
 TỔNG5333