Thông báo Thông báo
Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm học 2016-2017 bậc Mầm non tính đến 12/4/2017
10:55 | 05/04/2017 Print   E-mail    

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN BẬC MẦM NON
TÍNH ĐẾN NGÀY 12/4/2017
STTTên trường Nhu cầu tuyểnNguyện vọng 1Nguyện vọng 2Nguyện vọng 3
IGIÁO VIÊN    
1MG Hoa Phượng6459
2MG Tuổi Thơ111312
3MN Phước Thắng1013176
4MN Ánh Dương222 
5MN Châu Thành452 
6MN Phường 31 41
7MN 20/1023 1
8MN 19/53534
9MN Sơn Ca4 23
10MN Sen Hồng3423
11MN Họa Mi4521
12MN 1/63135
13MN Hoa Sen2423
14MN 30/43265
15MN Hoa Mai951716
16MN Hương Sen16161818
17MN Trúc Xanh87117
18MN Sao Mai5 41
19MN Thùy Vân11784
20MN Hoa Anh Đào2212
21MN Cỏ May2122
22MN Nắng Hồng15151614
23MN Lê Ki Ma13959
24MN Thắng Nhì81249
25MN Sao Việt1110520
26MN Hoa Cúc6151615
 TỔNG164158158158
IINHÂN VIÊN KẾ TOÁN    
1MN Châu Thành1332
2MN Sen Hồng1133
3MN Thùy Vân1322
4MN Hoa Anh Đào1354
5MN Sao Việt1333
6MN Hoa Cúc1524
 TỔNG6181818