Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND của HĐND TP về nâng cao chất lượng giáo dục mầm non
11:07 | 14/09/2011 Print   E-mail    

Ngày 4/8, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 01/KH-HĐND-VHXH về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Theo đó, từ ngày 13/8 đến 15/9, đoàn giám sát HĐND TP do Trưởng ban Văn hóa- xã hội HĐND TP Nguyễn Thị Thùy làm trưởng đoàn sẽ giám sát thực tế tại Sở Giáo dục và Đào tạo, 3 quận và 5 huyện về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của HĐND TP về nâng cao chất lượng giáo dục mầm non TP Hà Nội đến năm 2015 và Kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 16/6/2009 của UBND TP Hà Nội về việc triển khai, thực hiện xóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố xuống cấp giai đoạn 2009-2010.

Mục đích của đợt giám sát nhằm làm rõ những kết quả đạt được trong 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của HĐND TP về nâng cao chất lượng giáo dục mầm non TP Hà Nọi đến năm 2015 và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 16/6/2009 của UBND TP; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ, xác định những nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành của TP trong quá trình thực hiện; Kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học trong hệ thống giáo dục phổ thông của TP trong thời gian tới.