Thông báo Thông báo
Danh sách thí sinh được miễn thi môn điều kiện tin học, ngoại ngữ tại kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm học 2016-2017
11:45 | 13/05/2017 Print   E-mail    

 

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu thông báo danh sách thí sinh được miễn thi môn điều kiện tin học, ngoại ngữ tại kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm học 2016-2017

1. Danh sách thí sinh miễn thi môn tin học khối THCS

2. Danh sách thí sinh miễn thi môn tin học khối Tiểu học.

3. Danh sách thí sinh miễn thi môn ngoại ngữ khối Mầm non.

4. Danh sách thí sinh miễn thi môn ngoại ngữ khối Tiểu học.

5. Danh sách thí sinh miễn thi môn ngoại ngữ khối THCS

Các thí sinh vui lòng nhấp vào linhk trên để tải danh sách./.