Thông báo Thông báo
Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ, thương mại, siêu thị Ngân hà Plaza tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.
10:32 | 23/05/2017 Print   E-mail    

Triển khai thực hiện công văn số 3113/UBND-VP ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ, thương mại, siêu thị Ngân hà Plaza tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. UBND thành phố Vũng Tàu thông báo đến các tổ chức, cá nhân và người dân trong khu vực dự án được biết việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ, thương mại, siêu thị Ngân hà Plaza tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Ngân Hà làm chủ đầu tư.

Thông tin định hướng quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt hoạt động dự án sẽ được thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, phường 2 (nay là phường Thắng Tam), thành phố Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ.UB ngày 16/3/2004./.