Thông báo Thông báo
Danh sách các CBCC, viên chức và người lao động làm việc trong hai lĩnh vực Quản lý đô thị và Tài nguyên Môi trường; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND các phường xã tham gia sát hạch
07:04 | 28/07/2017 Print   E-mail    

Hội đồng sát hạch CBCC thông báo danh sách các CBCC, viên chức và người lao động làm việc trong hai lĩnh vực Quản lý đô thị và Tài nguyên Môi trường; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND các phường xã tham gia sát hạch, cụ thể sau: 

STTHọ và tênNgày tháng năm sinhĐơn vị công tác
NamNữ
1Phạm Quốc Huy7/21/1980 Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
2Hồ Sỹ Phương5/19/1975 Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
3Phạm Huy Liền17/12/1973 Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
4Hoàng Xuân Nguyễn12/3/1977 Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP
5Đào Công Tùng11/6/1975 Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP
6Bùi Trung Tuyến11/10/1979 PBT, Chủ tịch UBND Phường 1
7Nguyễn Hồ Minh Thu 3/31/1980ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 1
8Thái Thị Hồng Minh 8/15/1977ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 1
9Trần Thị Kim Loan 2/1/1969PBT, Chủ tịch UBND Phường 2
10Vũ Quang Vinh3/2/1978 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 2
11Lê Ngọc Thạch22/10/1971 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 2
12Phạm Trọng Khoa2/19/1976 PBT, Chủ tịch UBND Phường 3
13Trương Ngọc Long6/7/1976 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 3
14Hà Kim Bình 9/2/1975ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 3
15Nguyễn Hữu Nam4/20/1980 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 4
16Nguyễn Thành Duy1/26/1966 PBT, Chủ tịch UBND Phường 5
17Đỗ Thiên Bình1/8/1974 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 5
18Tạ Kim Toàn6/27/1980 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 5
19Trương Công Tiến12/8/1978 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 7
20Nguyễn Thị Phương Dung 12/12/1967ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 7
21Nguyễn Minh Đức10/15/1974 PBT, Chủ tịch UBND Phường 8
22Nguyễn Thị Thanh Tươi 1/1/1982ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 8
23Nguyễn Văn Hưng8/7/1979 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 9
24Nguyễn Văn Tài**/**/1968 PBT, Chủ tịch UBND Phường 10
25Nguyễn Trung Nghiệp6/12/1975 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 10
26Nguyễn Xuân Sơn1/9/1980 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 10
27Lê Hưng6/14/1969 PBT, Chủ tịch UBND Phường 11
28Bùi Duy Chất3/19/1972 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 11
29Phú Thị Ngân 9/8/1967ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 11
30Vũ Bá Soan1/24/1964 PBT, Chủ tịch UBND Phường 12
31Nguyễn Chí Cường7/10/1980 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 12
32Lê Thị Hường 8/6/1974ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường 12
33Giang Phương Thảo 3/8/1975PBT, Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất
34Trần Anh Tuấn12/21/1974 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất
35Phạm Thanh Mai 1/28/1976ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất
36Trương Thị Phương Thảo 9/3/1984ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì
37Lê Thanh Tú4/8/1979 TUV, PBT, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì
38Trần Quốc Toản18/8/1977 PBT, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam
39Trương Thế Hải30/5/1974 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Tam
40Nguyễn Tấn Lực10/3/1976 PBT, Chủ tịch phường Nguyễn An Ninh
41Đỗ Quốc Đạt19/01/1984 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh
42Dương Thị Minh Phượng 11/1/1976ĐUV, Phó Chủ tịch phường Nguyễn An Ninh
43Cao Tiến Xuân24/6/1975 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa
44Lê Thị Bích Hồng 13/10/1968ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa
45Bùi Đức Bình16/10/1966 PBT, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn
46Đinh Thanh Tân2/7/1974 ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn
47Trần Văn Ân12/12/1972 Phòng Tài nguyên và Môi trường
48Nguyễn Thị Thu Hà 02/3/1976Phòng Tài nguyên và Môi trường
49Nguyễn Việt Cường15/8/1978 Phòng Tài nguyên và Môi trường
50Hoàng Thị Thanh Ngọc 13/4/1975Phòng Tài nguyên và Môi trường
51Nguyễn Thị Tú Anh 28/12/1983Phòng Tài nguyên và Môi trường
52Nguyễn Thái Mạnh20/7/1974 Phòng Quản lý đô thị
53Trần Hoàng Yến 20/8/1974Phòng Quản lý đô thị
54Lê Quang Thịnh24/12/1976 Phòng Quản lý đô thị
55Trần Thị Hoàng Anh 10/7/1973Phòng Quản lý đô thị
56Bùi Lễ Hoà Bình16/12/1975 Phòng Quản lý đô thị
57Ngô Châu Thanh11/3/1973 Phòng Quản lý đô thị
58Nguyễn Văn Sỹ18/4/1982 Phòng Quản lý đô thị
59Nguyễn Hoàng Khánh28/8/1980 Văn phòng HĐND và UBND
60Nguyễn Văn Diễm01/5/1980 Văn phòng HĐND và UBND
61Nguyễn Thị Minh Hải 20/01/1977Văn phòng HĐND và UBND
62Nguyễn Chí Công9/20/1979 Đội trật tự đô thị 
63Trần Nhật Quang14/08/1982 UBND phường 1
64Võ Mạnh Hưởng13/01/1991 UBND phường 1
65Bùi Đức Khang30/5/1988 UBND phường 2
66Bùi Anh Thương12/9/1979 UBND phường 2
67Hồ Minh Hoàng12/09/1986 UBND phường 3
68Lê Văn Bình21/12/1981 UBND phường 3
69Đoàn Ngọc Phước 3/5/1977 UBND phường 4
70Nguyễn Anh Vũ18/08/1987 UBND phường 4
71Trần Đại Nghĩa20/4/1971 UBND phường 5
72Đỗ Hạnh Dung 31/05/1980UBND phường 7
73Ngô Thị Doanh19/12/1983 UBND phường 7
74Trần Minh Hải03/07/1982 UBND phường 7
75Nguyễn Thị Trúc Linh 21/11/1982UBND phường 8
76Hồ Mộng Tú09/10/1981 UBND phường 8
77Đỗ Văn Tài10/5/1977 UBND phường 9
78Nguyễn Văn Tuyến17/8/1980 UBND phường 10
79Nguyễn Bảo Thái10/10/1984 UBND phường 10
80Trương Sơn Tùng12/2/1987 UBND phường 10
81Nguyễn Xuân An16/1/1977 UBND phường 11
82Lê Thiên Thắng4/6/1982 UBND phường 11
83Võ Thị Ngọc Diễm 29/02/1983UBND phường 11
84Võ Thanh Điền 3/9/1979 UBND phường 12
85Phan Thị Nga 20/01/1981UBND phường 12
86Phan Văn Huỳnh12/09/1979 UBND phường Thắng Nhất
87Trần Văn Toan20/08/1984 UBND phườngThắng Nhất
88Nguyễn Thị Tuyết Mai 13/4/1984UBND phường Thắng Nhì
89Trương Thị Ngọc Mai4/5/1990 UBND phường Thắng Nhì
90Trần Vy Phúc7/2/1983 UBND phường Thắng Tam
91Nguyễn Thị Hồi 04/03/1991UBND phường Thắng Tam
92Vũ Hoàng Trung5/13/1986 UBND phường Rạch Dừa
93Bạch Thị Hiệp Vân 7/28/1981UBND phường Rạch Dừa
94Phạm Thị Mỹ Linh 9/16/1989UBND phường Rạch Dừa
95Phạm  Thị Thu Hồng 05/03/1982UBND phường Nguyễn An Ninh
96Đặng Hoài Điệp26/2/1980 UBND phường Nguyễn An Ninh
97Vũ Thị Lừu 3/16/1991UBND xã Long Sơn
98Lê Trung Nghĩa1/19/1988 UBND xã Long Sơn
099Huỳnh Thị Thanh Cần07/02/1980 Văn phòng HĐND và UBND
100Nguyễn Thế Hạnh28/11/1983 Phòng Tài nguyên và Môi trường
101Đoàn Văn Hảo17/12/1971 Phòng Quản lý đô thị
102Vũ Tô Hiệu01/01/1974 Phòng Tài nguyên và Môi trường
103Trần Huy Hoàng06/7/1985 Phòng Quản lý đô thị
104Phạm Thị Hương 09/4/1982Văn phòng HĐND và UBND
105Nguyễn Bảo Huy11/10/1979 Phòng Tài nguyên và Môi trường
106Hồ Bửu Kiếm08/7/1987 Phòng Quản lý đô thị
107Tạ Ngọc Nghĩa06/4/1989 Phòng Quản lý đô thị
108Lê Nguyễn Quang Nguyên15/11/1982 Phòng Tài nguyên và Môi trường
109Trần Thị Kiều Oanh 20/01/1983Phòng Tài nguyên và Môi trường
110Trần Hữu Tấn Phát15/8/1985 Phòng Tài nguyên và Môi trường
111Ngô Văn Quả23/01/1972 Đội Trật tự đô thị
112Lê Hồng Quân10/5/1972 Phòng Quản lý đô thị
113Nguyễn Thiên Sách19/7/1977 Đội Trật tự đô thị
114Nguyễn Thị Thanh Tú 24/5/1974Phòng Quản lý đô thị
115Dương Văn Thắng06/4/1983 Phòng Tài nguyên và Môi trường
116Đinh Trần Đức Thiện21/3/1990 Phòng Tài nguyên và Môi trường
117Trần Thanh Thức22/11/1986 Phòng Quản lý đô thị
118Trương Văn Trí26/01/1973 Đội Trật tự đô thị
119Vũ Văn Trung24/4/1981 Đội Trật tự đô thị

 

Hội đồng sát hạch CBCC thông báo Nội quy và Quy chế tổ chức sát hạch đến CBCC, viên chức và NLĐ tham gia sát hạch như sau:

1. Nội quy sát hạch CBCC, viên chức và người lao động làm việc trong hai lĩnh vực quản lý đô thị và Tài nguyên Môi trường trên địa bàn Thành  phố Vũng Tàu (vui lòng nhấp vào đây tải về)

2. Quy chế tổ chức thi sát hạch CBCC, viên chức và người lao động làm việc trong hai lĩnh vực quản lý đô thị và Tài nguyên Môi trường trên địa bàn Thành  phố Vũng Tàu (vui lòng nhấp vào đây tải về)