Thông báo Thông báo
Thông báo cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017”
07:55 | 29/07/2017 Print   E-mail    

Nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển; thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”; 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962-5/9/2017); 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2017); đồng thời vun đắp tình cảm ngày càng tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt –Lào. Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017.

Đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo, trong đó, khuyến khích các đối tượng tham gia dự thi là kiều bào hai nước Việt Nam và Lào đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài, bạn bè quốc tế tham gia dự thi. Cá nhân tham gia dự thi không hạn chế số bài tham gia.

Bài tham gia dự thi là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách... và phải chuyển tải được một trong các chủ đề gợi ý viết của Ban Tổ chức. 12 chủ đề thi viết “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017” là:

1. Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam (5-9-1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

2. Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963-1975).

3. Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

4. Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (được ký kết ngày 18-7-1977).

5. Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

6. Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam -Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mói quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay.

7. Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

8. Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

9. Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.

10. Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

11. Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào Việt Nam

12. Tại sao hai dân tộc Việt Nam-Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.

Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 5.000 từ, có thể sử dụng ảnh để minh họa phong phú thêm bài viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh). Các bài dự thi được trình bày trên các chất liệu khác như nhôm, nhựa, mô hình… không được xem xét giải cá nhân, mà sẽ được xét giải tập thể theo địa phương, cơ sở mà người dự thi nộp bài. 

Bài dự thi gửi về: Ban tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu, số 45 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Thời gian nhận bài dự thi trước ngày 14/8/2017. 

Tin: Phương Anh, BBT