Thông báo Thông báo
Cấp phát kinh phí trợ cấp sinh viên dân tộc năm học 2016-2017
05:52 | 03/08/2017 Print   E-mail    

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu thông báo cấp phát kinh phí trợ cấp cho 73 sinh viên dân tộc năm học 2016-2017, cụ thể sau:

1. Thờii gian cấp phát kinh phí từ ngày: 04/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017

2. Địa điểm phát kinh phí: Bộ phận Tài vụ (gặp cô Hiếu) thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Vũng Tàu, địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

3. Điều kiện để nhận kinh phí trợ cấp:

Bảng điểm hai học kỳ của năm học 2015-2016 có xác nhận của trường đại học, cao đẳng (bảng điểm chính có chữ ký, mộc của trường)

Bảng photo thẻ sinh viên, giấy CMND (mang kèm theo bảng chính để đối chiếu)

Lưu ý: Nếu cha (mẹ) nhận thay cần mang theo: các giấy tờ nêu trên và bảng photo số hộ khẩu, giấy CMND của người nhận thay (mang kèm theo bảng chính để đối chiếu).

4. Danh sách sinh viên dân tộc được hỗ trợ ( tải tại đây)