Thông báo Thông báo
Công an Tỉnh hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông bằng tờ khai điện tử
08:54 | 15/08/2017 Print   E-mail    

Hướng dẫn số 845/HD-CAT-PA72  ngày 02/8/2017của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy trình lập tờ khai điện tử đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông.

Theo đó công dân Việt Nam có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân theo quy định còn hạn sử dụng và hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nếu hộ khẩu tỉnh khác thì sổ tạm trú còn hạn sử dụng; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, trẻ em dưới 14 tuổi hoặc ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ thì người đề nghị phải in tờ khai và dán ảnh để lấy xác nhận và dấu giáp lai của công an phường, xã hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác sẽ lập tờ khai điện tử đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông.

Về trình tự thực hiện lập tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Tỉnh trải qua 5 bước: Bước 1 sử dụng máy vi tính tại phòng và chọn Khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu; bước 2 nhập đầy đủ thông tin từ mục số 1 đến mục số 17; bước 3 kiểm tra, chỉnh sửa thông tin đã khai, nhấn vào nội dung cam kết chịu trách nhiềm về lời khai và kết thúc để ghi nhận mã số tờ khai; bước 4 xuất trình mã số tờ khai cho thợ chụp ảnh và nhận bản in tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu và số thứ tự hồ sơ; bước 5 khi đến số thứ tự vào nộp hồ sơ phải xuất trình tờ khai, CMND hoặc CCCD nộp lệ phí và biên nhận.

Description: Kết quả hình ảnh cho hộ chiếu

Về trình tự lập tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu tại nhà cũng thực hiện 5 bước: Bước 1 truy cập vào website: https:\\hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn chọn mục “khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu”; bước 2 nhập thông tin từ mục 1 đến mục 17; bước 3 kiểm tra, chỉnh sửa thông tin đã khai sau khi sửa xong, nhấn vào nội dung cam kết chịu trách nhiệm về lời khai và đặt lịch hẹn chọn thời điểm nộp hồ sơ, sau đó chọn mục “kết thúc” để lưu thông tin và nhận mã số tờ khai; bước 4 đến phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để chụp ảnh và in tờ khai; bước 5 căn cứ lịch hẹn nộp hồ sơ thực hiện việc nộp hồ sơ tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khi nộp hồ sơ phải xuất trình tờ khai, CMND hoặc CCCD hoặc sổ tạm trú (nếu là tạm trú) nộp lệ phí và biên nhận. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đặt lịch hẹn nếu công dân không đến phòng Quản lý xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ thì thông tin tờ khai điện tử tự động xóa trên trang web của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT