Thông báo Thông báo
Thu phí xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu
04:37 | 07/09/2017 Print   E-mail    

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu thông báo thu lệ phí dự tuyển đối với thí sinh dự xét tuyển với mức thu là 500.000đ/1thí sinh (mức thu phí được quy định tại điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Thời gian thu phí: từ ngày 11/9/2017 đến 14/9/2017

Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, Số 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu