Thông báo Thông báo
Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm học 2016-2017
06:36 | 09/09/2017 Print   E-mail    

 

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm học 2016-2017, cụ thể xin vui lòng nhấp vào đường links bên dưới để tải về xem:

1. BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, NĂM HỌC 2016-2017, KHỐI: TIỂU HỌC

2. BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, NĂM HỌC 2016-2017, KHỐI: MẦM NON

3. BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO KỲ  THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, NĂM HỌC 2016-2017, KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ