Thông báo Thông báo
Tuyển dụng chức danh Tổ chức Đảng ủy phường Rạch Dừa
05:38 | 12/10/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân phường Rạch Dừa thông báo tuyển dụng chức danh Tổ chức Đảng ủy phường Rạch Dừa cụ thể sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 01 vị trí Tổ chức Đảng ủy

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ và nội dung xét tuyển, chi tiết tại Thông báo số 1491/TB-UBND phường Rạch Dừa ngày 06/10/2017 (vui lòng nhấp vào đây để tải Thông báo số 1491)

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

a. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 09/10/2017 đến hết ngày 09/11/2017 (giờ Hành chính)

b. Địa điểm: Văn phòng Thống kê phường Rạch Dừa - Số 20 Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa. Điện thoại liên hệ: 0254.361.4166 (gặp bà Bình)

5. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh