Thông báo Thông báo
Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu
08:19 | 17/11/2017 Print   E-mail    

Ngày 15/11/2017, UBND thành phố Vũng Tàu đã thông qua kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu tại Thông báo số 6774/TB-UBND. Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu cũng thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo kể từ ngày 15/11/2017 đến hết ngày 28/11/2017 (nhận trong giờ làm việc hành chính), tại Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, Số 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Việc phúc khảo sẽ không áp dụng đối với điểm phỏng vấn sát hạch.

Thí sinh có thắc mắc liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu đề nghị liên hệ Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu (thông qua phòng Nội vụ), Số điện thoại: 0254.385.2768.

Thí sinh vui lòng tải Thông báo số 6774/TB-UBND để xem kết quả xét tuyển tại đây.

Mẫu đơn phúc khảo./.