Thông báo Thông báo
Mời tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì Cộng đồng lần II
07:30 | 24/12/2017 Print   E-mail    

Thực hiện nội dung Công văn số 983/SKHCN-QLKHCNCS ngày 08/12/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì Cộng đồng lần II, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công Văn số 7528/UBND-PKT ngày 20/12/2017 gửi các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xã và Điện lực thành phố Vũng Tàu về việc tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì Cộng đồng lần II.

Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” là hoạt động cơ bản nằm trong Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" được tổ chức thường kỳ 2 năm một lần. Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ nhất được phát động vào năm 2015.

Giải thưởng  “Sáng kiến vì cộng đồng” được trao tặng cho các tổ chức, cá nhân đưa ra các sáng kiến xuất sắc, ý tưởng sáng tạo, những dự án thông minh ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông - vận tải, khoa học - công nghệ, du lịch, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới… nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Ban Tổ chức khuyến khích và đánh giá cao những sáng kiến hỗ trợ phát triển ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Qua đó, phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước; giáo dục thanh niên tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc.

Cụ thể, ở cuộc thi lần thứ nhất chỉ tập trung vào giới trẻ thì năm nay là tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài; không giới hạn độ tuổi, những ai quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo mang lại ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng đều có thể tham gia. Được biết, Chương trình được thực hiện ở quy mô toàn quốc, giải thưởng cuộc thi bao gồm: 1 giải nhất trị giá 40 triệu đồng; 2 giải nhì mỗi giải 30 triệu; 3 giải ba mỗi giải 20 triệu và 5-10 giải khuyến khích, mỗi giải 8 triệu đồng. Bên cạnh tiền thưởng, các cá nhân, tổ chức sẽ nhận bằng khen của Ban tổ chức và kỉ niệm chương của chương trình.

Các cá nhân, tổ chức tham dự cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ hai gửi về địa chỉ: Tạp chí Cộng sản, số 28 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Hoặc gửi qua hòm thư điện tử: sangkienvicongdong@gmail.com.Dựa trên các tiêu chí: tính phát triển, đối tượng tác động và kết quả mong đợi, tính sáng tạo, tính khả thi, tính bền vững và khả năng nhân rộng, hiệu quả chi phí, năng lực của đơn vị triển khai, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân và tập thể xuất sắc.

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo đến các Phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xã và Điện lực thành phố biết để phổ biến cuộc thi đến cơ quan, đơn vị và khuyến khích tất cả các công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đăng ký tham gia./.

Tin: Bằng Lăng, BBT