Thông báo Thông báo
Nghỉ tết Dương lịch 2018 và treo cờ Tổ quốc
05:10 | 28/12/2017 Print   E-mail    

 

UBND thành phố Vũng Tàu, thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế… được nghỉ 01 ngày làm việc 01/01/2018 (thứ Hai) theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động.

Thông báo cũng nêu rõ các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, gia đình khu dân cư, nơi công cộng để đón chào năm mới.  Treo cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị và hộ gia đình trong ngày 01/01/2018./.

Tin: Trần Việt, BBT