Thông báo Thông báo
Di dời trụ sở làm việc của UBND phường 4 TP. Vũng Tàu
03:13 | 08/01/2018 Print   E-mail    

Kể từ ngày 02/01/2018, UBND phường 4 sẽ chính thức làm việc tại địa điểm 68 Cô Giang, Phường 4, TP. Vũng Tàu