Thông báo Thông báo
Tài liệu ôn thi tại Kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017
04:26 | 09/02/2018 Print   E-mail    

Hội đồng tuyển dụng công công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo tài liệu ôn thi tại Kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017, cụ thể như sau: (vui lòng nhấp trực tiếp vào nội dung tài liệu để tải về)

1. Tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung (phụ lục số 1).

2. Tài liệu ôn thi môn Tin học (phụ lục số 2).

3. Tài liệu ôn thi môn Tài chính- Kế toán (phụ lục số 3).

4. Tài liệu ôn thi môn Văn phòng – Thống kê (phụ lục số 4).

5. Tài liệu ôn thi môn Tư pháp- Hộ tịch (phụ lục số 5).

6. Tài liệu ôn thi môn Văn hóa- Xã hội (phụ lục số 6).

7. Tài liệu ôn thi môn Địa chính – Xây dựng Đô thị và Môi trường (phụ lục số 7).

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu không tổ chức ôn thi, đề nghị thí sinh ôn thi theo nội dung của các tài liệu trên.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2017 thông báo đến các thí sinh và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết./.