Thông báo Thông báo
Thông báo nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất và treo cờ Tổ quốc
11:08 | 10/02/2018 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu vừa có Thông báo số 678/TB-UBND ngày 05/02/2018 về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Theo đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 từ thứ Tư ngày 14/02/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/02/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Tất cả các cơ quan Nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình thực hiện treo cờ Tổ quốc tại cơ quan và hộ gia đình từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất)./.

Tin: Trần Việt, BBT