Thông báo Thông báo
Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phía Tây Bắc đường AIII, phường 12, thành phố Vũng Tàu
03:49 | 21/07/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định hiện hành, ngày 11/7/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 5241/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phía Tây Bắc đường AIII, phường 12, thành phố Vũng Tàu với các nội dung chính sau:

1.  Phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực điều chỉnh lập quy hoạch gồm 02 vị trí sau:

* Vị trí 1 khu vực 4 từ đường Cầu Cháy 3 đến đường Cầu Cháy 4

- Phía Tây Bắc giáp: đường AIII;

- Phía Tây Nam giáp: đường Cầu Cháy 3;

- Phía Đông Nam giáp: Đường AV;

- Phía Đông Bắc giáp: đường Cầu Cháy 4

Quy mô diện tích khoảng 55.334,0m2

* Vị trí 2 khu vực 6 từ đường Cầu Cháy 5 đến đường số 1

- Phía Tây Bắc giáp: Đường AIII

- Phía Tây Nam giáp: Đường Cầu Cháy 5

- Phía Đông Nam giáp: Đường AV

- Phía Đông Bắc giáp: Đường số 1

Quy mô diện tích khoảng 62.567,5m2

2. Quy mô và tính chất:

- Quy mô điều chỉnh: Tổng diện tích khu vực điều chỉnh 02 vị trí khoảng 11,8ha (117.901,5m2), trong đó: diện tích toàn khu khoảng 24,9ha (248.769,5m2 ) khu tái định cư phía Tây Bắc đường AIII

-  Tính chất: là khu nhà ở  phục vụ nhu cầu tái định cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch: được nêu chi tiết tại Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 (để xem chi tiết vui lòng nhấp vào đây tải về) ./.

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn