Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Chú trọng nâng cao Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ sở Y tế tại thành phố Vũng Tàu.
06:06 | 29/07/2018 Print   E-mail    


Có thể thấy rằng, nâng cao quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ sở Y tế hiện nay đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ có ý nghĩa chính trị -xã hội sâu sắc, mà còn là việc làm thường xuyên, mang tính cấp bách của ngành Y tế, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân và tạo niềm tin cậy, yêu mến của nhân dân đối với người thầy thuốc. Những năm qua, thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, các cơ sở Y tế tại thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng việc nâng cao y đức, quy tắc ứng xử của cán bộ y tế trong công việc hằng ngày của mình và phần nào đã mang lại sự hài lòng cho người bệnh và nhân dân khi đến với các cơ sở Y tế trên địa bàn thành phố.
 
Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu tổ chức Hội thi “Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử” năm 2018

Quy trắc ứng xử, y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế và được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm tận tụy hết lòng phục vụ người bệnh. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, người cán bộ Y tế luôn khắc phục mọi khó khăn học tập vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ thể hiện qua những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa nhận. Việc chú trọng thực hiện Quy tắc ứng xử ở các cơ sở Y tế tại thành phố Vũng Tàu đã góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa, đoàn kết, thống nhất tại đơn vị. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, lề lối làm việc, đảm bảo công khai minh bạch, hành vi ứng xử văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức y tế trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Ngăn ngừa phòng chống tham nhũng lãng phí, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại thành phố Vũng Tàu.
 
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu thì thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tại các cơ sở Y tế của thành phố Vũng Tàu đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong quan hệ giao tiếp giữa cán bộ, viên chức ngành Y tế với người bệnh, gia đình bệnh nhân. Hàng tháng, các Khoa, Phòng, Đội của Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức các buổi tiếp xúc với bệnh nhân có sự tham dự của lãnh đạo Khoa, Phòng, Đội. Trên tinh thần “Lắng nghe ý kiến người bệnh”, đã giải quyết chấn chỉnh kịp thời những phản ánh về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng. Trung tâm Y tế thành phố luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh hiệu quả; khám, chữa bệnh có nhiều tiến bộ rõ rệt với việc áp dụng kỹ thuật cao, tiên tiến vào công tác khám và điều trị. Qua đó đã chữa trị được cho nhiều bệnh nhân, giảm chuyển tuyến cho các bệnh viện, mang lại lợi ích kinh tế, giảm thời gian đi lại của nhân dân, người bệnh và người nhà bệnh nhân trong thành phố.
 
Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, ngày 15/6/2018 vừa qua, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu cũng đã tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử” năm 2018. Hội thi có 9 đội tham gia. Các thí sinh là cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại các Khoa, Phòng, Đội thuộc Trung tâm Y tế và 17 Trạm Y tế phường, xã của thành phố Vũng Tàu. Mỗi đội trình bày 1 tiểu phẩm (tự sáng tác) với chủ đề tập trung vào những vấn đề, sự việc, tình huống mà xã hội đang quan tâm, đã và đang diễn ra tại các đơn vị y tế. Các tiểu phẩm dự thi đều có nội dung tuyên truyền sát thực và bổ ích. Mỗi đội thi mang đến một thông điệp khác nhau nhưng đều tập trung ca ngợi, biểu dương những cán bộ, viên chức y tế thực hiện tốt quy tắc ứng xử, y đức, đồng thời phê phán những biểu hiện chưa đúng hoặc các hành vi tiêu cực gây bức xúc cho người bệnh và xã hội.
 
Theo Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu thì: Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, Trung tâm Y tế thành phố đã chỉ đạo các phòng, khoa chuyên môn và 17 Trạm Y tế phường, xã trực thuộc, các cơ sở y tế của thành phố lồng ghép chặt chẽ việc thực hiện Quy tắc ứng xử với thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Lấy người bệnh làm trung tâm, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; thực hiện tốt các quy định về kỷ cương hành chính. Nhìn chung, việc thực hiện tốt Quy tắc ứng xử đã thúc đẩy tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, nhân viên trong việc khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giúp Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nổi bật là khống chế dịch sốt xuất huyết, chất lượng duy trì tại 17 cơ sở y tế phường, xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh được nâng cao.
 
Để tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức rèn luyện, tu dưỡng và hành động tích cực nỗ lực nâng cao y đức, ứng xử; tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, 17 Tram Y tế phường, xã và một số cơ sở Y tế tại thành phố Vũng Tàu cần tiếp tục triển khai thực hiện một cách nghiêm túc về Quy tắc ứng xử. Các cơ sở Y tế tại thành phố Vũng Tàu tiếp tục phát động phong trào thi đua triển khai ký cam kết nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử. Hàng năm, các cơ sở Y tế cần tiến hành đánh giá thi đua, khen thưởng, xây dựng quy chế xử lý vi phạm phù hợp với đặc thù của đơn vị. Cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện không đi muộn về sớm; không vi phạm tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh trong công tác khám, chữa bệnh. Lồng ghép việc thực hiện Quy tắc ứng xử với việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác giáo dục y đức, nêu gương người tốt việc tốt trong cơ sở Y tế dưới nhiều hình thức. Niêm yết công khai những nội dung chính của Quy tắc ứng xử tại những nơi dễ nhìn thấy, nơi nhiều người tập trung qua lại để cán bộ, bệnh nhân và gia đình người bệnh cùng tham gia giám sát việc thực hiện./.
 
Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT