Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu triển khai “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2018
06:10 | 29/07/2018 Print   E-mail    

 UBND thành phố Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch số 4122/KH-UBND ngày 14/7/2018 về thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2018.

Hướng tới tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2018 với chủ đề "Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn". nhằm tăng cường, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng xã hội và người cao tuổi về mục đích, ý nghĩa của tháng hành động, đẩy mạnh công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của Người cao tuổi trong xã hội. Nội dung của Kế hoạch tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Tháng hàng động vì Người Cao tuổi Việt Nam, kết hợp với tuyên truyền giáo dục pháp luật, chính sách liên quan đến Người cao tuổi, nâng cao nhận thức chung về Người cao tuổi, Hội Người cao tuổi của Thành phố và sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn Thành phố. UBND Thành phố cũng đã đề nghị các đơn vị rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc cần tháo gỡ đối với tổ chức Hội Người cao tuổi. Kịp thời phản ánh công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai Kế hoạch.
 
Hoạt động thể dục dưỡng sinh của Hội Người cao tuổi rất mạnh và phổ biến tại thành phố Vũng Tàu 
 
Quan tâm chăm sóc Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, người cao tuổi khuyết tật ở cơ sở là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, kịp thời tham mưu, đề xuất giúp đỡ cho phù hợp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi không nơi nương tự, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăm chưa có chế độ bảo hiểm y tế và tổ chức các hoạt động chăm sóc người cao tuổi. Phấn đấu 100% người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa được giúp đỡ bằng các hình thức khác nhau.
 
Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam của thành phố Vũng Tàu đã giao cho từng đơn vị phòng, ban của Thành phố trong chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện, trong đó tập trung công tác chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi và các hoạt động văn hóa thể dục thể thao để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, lãnh đạo tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. Thời gian thực hiện từ tháng 8 đến tháng 10/2018./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT
 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn