Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Quốc phòng-An ninh 06 tháng cuối năm 2018.
03:14 | 31/07/2018 Print   E-mail    

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 4197/UBND-VP ngày 26/7/2018 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng-An ninh 06 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu tại kỳ họp thứ Sáu khóa VI, UBND thành phố Vũng Tàu giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ, căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng-An ninh 06 tháng cuối năm 2018 của thành phố Vũng Tàu khẩn trương đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Xây dựng Vũng Tàu trở thành đô thị văn minh là mục tiêu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố (ảnh: Trần Việt)

Về phát triển Kinh tế: Cần tận dụng các nguồn lực sẵn có, chủ động tháo gỡ khó khăn và triển khai đồng bộ các biện pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2018; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh Thương mại, dịch vụ, du lịch; Thường xuyên kiểm tra tàu cá tái neo đậu từ Cửa lấp đến mũi Sao Mai; Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Tăng cường quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; Kiểm tra phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai…

Về thu, chi ngân sách và đầu tư công: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, thu điều tiết ngân sách thành phố năm 2018; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách của các đơn vị đảm bảo chi tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả; Hướng dẫn UBND các phường, xã quản lý và sử dụng kinh phí khoán nhằm tăng thu nhập cho CBCC; Xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2019 đảm bảo định hướng, khả thi; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án; Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án theo quy định.

Về lĩnh vực Văn hóa-xã hội: Hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa-xã hội, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, du lịch; Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố; Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội; Triển khai các nhiệm vụ phục vụ cho năm học mới 2018-2019; Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Về quản lý đô thị, Tài nguyên-môi trường: Tiếp tục thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết theo quy định; Vận động nhân dân và du khách “Để rác đúng nơi quy định và chung tay chăm sóc bảo vệ cây xanh”; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 1167/KH-UBND về lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, kết hợp giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát; Tăng cường kiểm tra tình hình sử dụng đất của các chủ đầu tư được giao, cho thuê đất; Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2020; Triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường kênh Bến Đình; khắc phục ô nhiễm môi trường tại các trạm trung chuyển rác…

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng: tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự tại các cơ quan, đơn vị đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, năng lực công tác; Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; Triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn; Củng cố tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo…

Về Quốc phòng-An ninh: Cần đảm bảo công tác Quốc phòng-An ninh. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; Đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thành phố, không để xảy ra các điểm nóng. Tiếp tục đấu tranh, giảm các loại tội phạm và tệ nạn  xã hội; Kiểm tra chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhất là khu nhà cao tầng, chung cư, khu tập trung dân cư và du khách.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng-An ninh 06 tháng cuối năm 2018 một cách nghiêm túc, hiệu quả. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND thành phố./.

Tin: Bằng Lăng, BBT