Thông báo Thông báo
Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.
08:28 | 03/08/2018 Print   E-mail    

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Vũng Tàu giao phòng Tư pháp triển khai nội dung Kế hoạch số 2416/KH-BTP ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp và Công văn số 1751/STP-PBGDPL ngày 01/8/2018 của Sở Tư pháp về hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên”, vừa qua, Phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu đã có Văn bản số 546/PTP ngày 02/8/2018 về việc hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.

Theo đó, cuộc thi nhằm tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước. Thể lệ và thông tin cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn và báo Pháp luật Việt Nam.

Dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 25/7/2018 đến ngày 30/10/2018, cơ cấu giải thưởng bao gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, các giải khuyến khích và giải phụ.

Để tích cực hưởng ứng Cuộc thi, phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã giới thiệu, động viên, tuyên truyền toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Văn phòng HĐND và UBND thành phố đăng tải đường link về Cuộc thi trên trang thông tin điện tử của thành phố để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết để tham gia cuộc thi./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn