Giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng
Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 9+10+11) cho 07 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trifh: Khu tái định cư 10 ha trong 58ha, phường 10, thành phố Vũng Tàu.
09:48 | 04/08/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 29/6/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3374/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  (đợt 9+10+11) cho 07 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trifh: Khu tái định cư 10 ha trong 58ha, phường 10, thành phố Vũng Tàu, gồm hộ gia đình sau:

1. Hộ ông(bà): Đào Kim Tinh (Đào Thị Tố Uyên), Địa chỉ: 49B Dương Văn Nga, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5161/QĐ-UBND);

2. Hộ ông(bà):  Nguyễn Văn Thuận, Địa chỉ: 261C Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5162/QĐ-UBND);

3. Hộ ông(bà): Đào Kim Tinh (Đào Đình Trọng), Địa chỉ: 49B Dương Văn Nga, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5163/QĐ-UBND);

4. Hộ ông(bà): Kim Mạnh Tòng – Lê Thị Tho, Địa chỉ: 229 Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu  (QĐ số 5164/QĐ-UBND);

5. Hộ ông(bà): Ngô Xuân Hùng,  Địa chỉ: A7-7/9 Trung tâm Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5165/QĐ-UBND);

6. Hộ ông(bà): Bùi Văn Minh (Bùi Đức Tài),  Địa chỉ: 780/28B Bình Giã, phường 10, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5166/QĐ-UBND);

7. Hộ ông(bà): Bùi Văn Minh,  Địa chỉ: E4/1/24 Trung tâm Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 5167/QĐ-UBND).

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn