Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Tuyên truyền,tham gia cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính"
09:48 | 13/01/2012 Print   E-mail    

Ngày 04/01/2012 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Công văn số 18/UBND-VP về tuyên truyền, tham gia cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” do Văn phòng Chính phủ phát động. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: