Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường 4 thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
01:18 | 02/06/2019 Print   E-mail    

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. UBND Phường 4 đã ký kết thỏa thuận với Bưu điện thành phố Vũng Tàu về việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND Phường 4 thông báo đến người dân trên địa bàn phường về các danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã cụ thể như sau:

1. Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

2. Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

4. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

5. Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

6. Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

7. Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

8. Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

9. Đăng ký khai thác nước dưới đất

10. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

11. Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

12. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

13. Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

14. Hòa giải tranh chấp đất đai

15. Đăng ký khai sinh

16. Đăng ký khai tử

17. Đăng ký giám hộ

18. Đăng ký chấm dứt giám hộ

19. Đăng ký thay đổi, cải chính bổ sung hộ tịch

20. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21. Đăng ký lại khai sinh

22. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

23. Đăng ký lại khai tử

24. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

25. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

26. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Việc thực hiện dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công góp phần giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. UBND Phường thông báo đến các tổ chức và cá nhân biết và đăng ký sử dụng dịch vụ, các vấn đề cần được giải đáp, đề nghị liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) - UBND Phường 4 để được hướng dẫn./.

Tin: Nguyễn Hạnh, BBT