Thông báo Thông báo
Ngày 12/9 tới, 11 phường sẽ tham gia tranh tài Hội thi “Tìm hiểu kiến thức xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2019
10:48 | 08/09/2019 Print   E-mail    

Thông tin từ Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Vũng Tàu, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2019 vào ngày 12/9. Mục đích của hội thi nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường trên địa bàn Thành phố. Thông qua Hội thi, tuyên truyền vận động đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các phường nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tạo sân chơi, giao lưu giữa các Ban Chỉ đạo Phong trào của các phường với nhau, chú trọng phát triển phong trào văn hóa-văn nghệ, thông tin tuyên truyền tại cơ sở.

Có 11 phường đăng ký đội tham dự hội thi, trong đó có 9 phường đã đạt danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 02 phường đang xem xét để công nhận danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị, các phường đã bốc thăm chia làm 03 bảng thi đấu, 2 bảng A và B mỗi bảng 4 đội, bảng C 3 đội. Bảng A gồm các đội Phường 9, Phường 7, Phường 5 và Phường Thắng Tam; Bảng B gồm các đội Phường 3, Phường 2, Phường 8 và Phường 4; Bảng C gồm các đội Phường Thắng Nhất, Phường Rạch Dừa và Phường 1.

Năm 2018, Ban chỉ đạo Phong trào Thành phố cũng đã tổ chức thành công hội thi tìm hiểu kiến thức Khu phố văn hóa

Hội thi sẽ được tổ chức làm 3 phần gồm: Phần giới thiệu mỗi đội thi xây dựng 01 tiết mục văn nghệ (bài hát, hò, vè, dân ca, kịch, tiểu phẩm…) với thời gian tối đa cho tiết mục văn nghệ là 05 phút. Phần thi kiến thức “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, mỗi đội sẽ có 08 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm chọn A, B, C, D Nội dung câu hỏi liên quan đến kiến thức “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”: Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị 27-CT/TW về việc cưới, việc tang, lễ hội; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Hòa giải cơ sở; Kiến thức thường thức đời sống và lịch sử, địa lý liên quan đến thành phố Vũng Tàu…Phần thi thuyết trình đề xuất giải pháp xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, mỗi đội sẽ chọn 01 chủ đề để xây dựng nội dung và thuyết trình đề xuất giải pháp có liên hệ thực tế tại địa phương. Thời gian cho phần thuyết trình là 05 phút. Hình thức thuyết trình theo cá nhân hoặc các thành viên tham gia đội thi. Đội thi có thể sử dụng hình ảnh pano hoặc qua máy chiếu để minh họa cho nội dung thuyết trình.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội thi, ngoài giải thưởng, các đơn vị tài trợ sẽ quà cho các cá nhân tham gia thi có thành tích cao tại hội thi ./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT