Thông báo Thông báo
Tham gia Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”
08:12 | 12/09/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 2429-CV/BTGTU ngày 15/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tham gia Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” trên địa bàn Tỉnh, vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 229-CV/BTG gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao về tham gia Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức nhằm tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và các mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đồng thời, khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội…

Bên cạnh đó, Cuộc thi cũng là nơi để người dân, NLĐ, người về hưu, CBCCVC tìm hiểu, thể hiện tình cảm đối với ngành BHXH. BTC mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ là cầu nối, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng và phản ánh hơi thở thực tiễn của ngành BHXH, tiếp tục nhân lên những giá trị nhân văn tốt đẹp của chính sách BHXH, BHYT.

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Mọi công dân Việt Nam (cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương; nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí trong cả nước...).

Riêng thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký- Giúp việc, Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo không tham dự Cuộc thi.

II. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI:

2.1. Nội dung

Tác phẩm tham dự Cuộc thi tập trung phản ánh theo những chủ đề sau:

- Viết về gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực: Tuyên tuyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và người lao động tham gia và hưởng các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phát hiện đấu tranh chống tiêu cực lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH, BH thất nghiệp...

- Viết về sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; thu, phát triển đối tượng tham gia, khắc phục tình trạng chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu tranh ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH; phát hành, quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH; chi trả các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; công tác giám định, thanh quyết toán BHYT; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ đối tượng tham gia BHXH, BHYT…

- Viết về những thành tựu đạt được, khẳng định vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành BHXH bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của đất nước sau 25 năm thành lập.

2.2. Hình thức

- Tác phẩm dự thi là bài phản ánh, phóng sự, điều tra, ghi chép, phỏng vấn, chính luận, ký chân dung… được đánh máy vi tính trên khổ giấy cỡ A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, tối thiểu từ 500 đến 1.000 chữ và tối đa không quá 2.500 chữ; tác phẩm là loạt bài thì không quá 03 bài viết. Khuyến khích gửi kèm ảnh minh họa cho tác phẩm.

- Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm tham dự Cuộc thi.

- Ưu tiên cao nhất cho những bài viết có tính phát hiện mới, mang tính định hướng dư luận và có sức thuyết phục; có tác động tích cực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Những sáng kiến, cách làm hay của các tập thể, cá nhân; những việc làm tiêu biểu, điển hình và tác động của việc làm đó trong đời sống xã hội.

2.3. Điều kiện tham gia dự thi của tác phẩm

- Bài dự thi phải là tác phẩm mới, đảm bảo nội dung và hình thức quy định tại mục 2.1 và mục 2.2 nêu trên.

- Bài dự thi nội dung chính xác, trung thực, khách quan, không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu.

- Bài dự thi đảm bảo không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp quyền tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả. Trong trường hợp tác giả vi phạm bản quyền về tác phẩm, Ban Tổ chức loại khỏi cuộc thi; nếu là tác phẩm được giải, Ban tổ chức sẽ thu hồi giấy chứng nhận và tiền thưởng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

3.1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 30/11/2019 (tính theo dấu bưu điện).

3.2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Báo Bảo hiểm xã hội

Số 150 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.36281191

Email: baobhxh@yahoo.com

- Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi "Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế".

- Ghi rõ tên tác giả, đơn vị công tác, số điện thoại, email của tác giả.

3.3. Cơ cấu giải thưởng

Các tác giả có tác phẩm đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và phần thưởng trị giá như sau:

- 01 giải Đặc biệt trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

- 01 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

- 05 giải Ba: mỗi giải giải trị giá 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). 

- 10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Ngoài ra, Ban Tổ chức đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng cho tập thể BHXH tỉnh, thành phố có số bài dự thi nhiều nhất (nguồn kinh phí không tính vào cuộc thi này).

Căn cứ vào số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh số lượng và giá trị giải thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế.

Lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/2020).

IV. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC THI:

- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi.

- Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng tác phẩm để sử dụng vào mục đích đăng tải tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo BHXH và các phương tiện truyền thông khác. Các tác phẩm được đăng tải, ngoài tiền giải thưởng đối với những tác phẩm đoạt giải, tác giả vẫn được trả nhuận bút theo quy định.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần khẳng định ý nghĩa thiết thực, lan tỏa thông điệp “Nhân lên những giá trị nhân văn, tốt đẹp của chính sách BHXH, BHTY”; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao thành phố tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thể lệ cuộc thi, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia./.

Tin: Lê Ngân, BBT